จันทบุรี กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องต้านภัยโควิด-19 จัดรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมมอบอาหารน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย กว่า 500 ชุด

จันทบุรี กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องต้านภัยโควิด-19 จัดรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมมอบอาหารน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย กว่า 500 ชุด


วันนี้ที่ วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินหน้าจัดกิจกรรม ต่อเนื่องตามโครงการ “กองทัพเรือร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดง ซึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีการระบาดอย่างมากของโรคโควิด-19 โดยในวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสม 577 รายรักษาหายแล้ว 211 ราย ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศ เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการตรวจเชิงรุก เพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดจึงได้มีมาตราการเข้มพร้อมทั้งขอความร่วมมือ (ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวส์) งดออกจากเคหะสถานในเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาด ทางกองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้น โดยทาง พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกำลังพลของหน่วย และจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันจัด ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยจำนวน กว่า 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในชุมชนย่อยที่ 7 วัดป่าคลองกุ้ง เขตเทศบาลเมืองจ.จันทบุรี โดยมีผู้แทนจากเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามที่พักอาศัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแออัด สำหรับการเดินทางมารับสิ่งของบรรเทาทุกข์ของประชาชน และลดการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ประชาชนบางส่วนที่เดินทางมารับที่จุดก็จะมีมาตราการเข้มในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและจัดสถานที่เว้นระยะห่าง นอกจากนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้สนับสนุนรถครัวสนาม จากกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เพื่อประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก นำมาให้บริการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีกด้วย..
ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts