จังหวัดลพบุรี 120564 ทหารเดินรณรงค์ทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้ผู้สูงวัยและผู้มีโรคประจำตัว

จังหวัดลพบุรี 120564 ทหารเดินรณรงค์ทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้ผู้สูงวัยและผู้มีโรคประจำตัว


ทหารกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมกับ อสม.เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน ความเข้าใจกับแก่ประชาชนเรื่องการฉีดวัคซีน และ การลงทะเบียนฉีดวัคซีนต้านภัยโควิด 19

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านหรือ อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กว่า 30 คน พร้อมด้วย รถยนต์ ประชาสัมพันธ์เครื่องที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง แบบ LRAD 500 X ซึ่งเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ ที่ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ร่วมกันเดินเท้า รณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อเข้าไปสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ถึงเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ทำให้คนในชุมชนเข้าใจ และคลายกังวลว่าการฉีดวัคซีนไม่เป็นอันตรายอย่างที่คิดไว้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการใช้งาน แอปพลีเคชั่น “หมอพร้อม”เพื่อรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน โควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่คนลพบุรี
ทั้งนี้กองพัน ปจว.และ อสม.ยังได้ นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายแก่ประชาชน และแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ไปติดตามร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รวม 6 หมู่บ้าน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดูแลตนเอง ครอบครัวให้ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตน ตามมาตรการที่ทางสาธารณสุข และจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดไว้อย่าเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ท้องที่ และท้องถิ่นต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนตื่นตัว และเข้าใจซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด 19
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090

Related posts