รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมภริยา และญาติร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อนำไปป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมภริยา และญาติร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อนำไปป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จันทบุรี


บ่ายวันนี้ (12 พ.ค.64) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึกประชาธิปกศักดิ์เดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยภริยา และญาติ พ่อค้า คหบดี ภาคเอกชน ร่วมมอบเงินสด และ สิ่งของที่จำเป็นในการป้องกันรักษาผู้ป่วยโควิด 19 สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเงินสด ประกอบด้วย ธนาเจมส์มอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 500,000 บาท ห้างเพชรทองแม่กิมตีเงินสด 200,000 บาท โชติกาน้ำแร่ธรรมชาติสวนผึ้งมอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีขนม อาหาร น้ำดื่ม แก่นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาคผ็อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จันทบุรี รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยที่กำลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และ โรงพยาบาลสนาม
ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts