พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันกรมทหาราบที่ 7 กองพันทหาราบที่ 5 ค่ายโสภณบัณฑิต อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ หน่วย ร.7 พัน.5 นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ออกจำหน่ายให้กับประชาชน

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันกรมทหาราบที่ 7 กองพันทหาราบที่ 5 ค่ายโสภณบัณฑิต อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ หน่วย ร.7 พัน.5 นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษของโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ออกจำหน่ายให้กับประชาชน

ชุมชนรอบค่ายและกำลังพลของหน่วย พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแผ่นพับคู่มือป้องไวรัสโควิด -19 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ (ผักบุ้ง 100 กก. ผักกาด 40 กก. แตงกวา 40. กก. ชะอม 3 กก.เชียงดา 2 กก.บวบเหลี่ยม 30 กก. ต้นหอมผักชี 3 กก. ยอดฝักทอง 5 กก. ไข่ไก่อารมณ์ดี 100 ฟอง หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น เจล 30 ขวด แผ่นพับ 30 แผ่น ) และในวันเดียวกันได้นำกำลังพลจำนวน 96 นายได้ร่วมบริจาคโลหิดให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบา รวมได้โลหิดจำนวน 24,500 CC.
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts