นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

ชุมพร – นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี) “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี”นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ให้ครบทุกโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรต่อไป

นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) กล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการแพร่ระบาดออกไปยังหลายจังหวัดและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในการนี้ บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดชุมพร มีมาตรการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะออกคำสั่งกฎระเบียบขอความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณจึงได้จัดให้มีการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดชุมพร ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ซึ่งมีทีมวิศวกรรมและทีมช่าง รีบเร่งรัดปรับปรุงสถานที่และระบบสาธารณูปโภค กระผมพร้อมด้วย “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้ากันอย่างเต็มที่ จึงได้นำอาหารและเครื่องดื่ม นำร่อง รพ.ท่าแซะ เป็น รพ.แรก และจะไปทุกๆ รพ.ในจังหวัดชุมพร จนครบ

นายนพพร อุสิทธิ์ กล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมกับทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดสร้างรพ.สนาม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อต้องการผ่องถ่ายไม่ให้โรงพยาบาลหลักของเราทั้งโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลชุมชน มีผู้ติดเชื้อล้นโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยทำได้ไม่ดี และพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปจองเตียงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนัก โอกาสการแพร่เชื้อก็สูง และเสี่ยงต่อการที่คุณหมอและพยาบาลก็จะติดเชื้อไปด้วย และในวันนี้ได้รับแจ้งข่าวมาว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวชุมพรที่เดินทางไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดทางภาคตะวันออกเดินกับเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชุมพร กระผมมีความ ห่วงใยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อาจได้รับการแพร่ระบาดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบว่าตันเองเป็นพาหะของโรคจึงแจ้งมาและฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร ร่วมมือกันใช้ Re X-Ray คนเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน การคัดกรองแบบมุ่งเน้นเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ที่เดินทางจากจังหวัดอื่นเข้าชุมพรจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด Save Chumphon ทุกครั้ง กรณีมีหรือพบผู้ป่วยจะเร่งระดมสอบสวนโรคและค้นหาเชิงรุกทันที เพื่อหาให้พบและจบให้เร็ว ส่วนในระดับหมู่บ้านใช้กลยุทธ์หมู่บ้าน อพป. และ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ตรวจตราคนเข้าหมู่บ้านและให้พิจารณาออกกฎกติกาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปบังคับใช้กันเอง เพื่อป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิดมาแพร่ในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการติดตามทั้งบริเวณแนวชายแดน ท่ารถ ท่าเรือ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานประกอบการ ร้านอาหาร แรงงาน การท่องเที่ยว ฯลฯ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

 

 

Related posts