ข่าวแพร่ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้ายตามโผ สมบูรณ์ ใจเศษ นั่งประธานสภา ทต.ห้วยหม้าย สมพลษ์ พลายกลาง นั่งรองประธานสภา นายกทต.ห้วยหม้ายแถลงนโยบายสภารับร่างเอกฉันท์

ข่าวแพร่
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้ายตามโผ สมบูรณ์ ใจเศษ นั่งประธานสภา ทต.ห้วยหม้าย
สมพลษ์ พลายกลาง นั่งรองประธานสภา นายกทต.ห้วยหม้ายแถลงนโยบายสภารับร่างเอกฉันท์

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีคณะสมาชิสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้ายจำนวน12คน พร้อมคณะผู้บริหาร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย นำโดยนายสุทัศน์ ร่องพืช
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เข้าร่วมประชุม โดยในวันนี้จะได้เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้ายคนใหม่หลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองวันนี้มีนาย
อรรถพล คำมีสว่าง สจ. แพร่ เขต 3 อำเภอสอง มาร่วมแสดงความยินดีและมาสังเกตุการณ์ในบรรยากาศการเลือกประธานสภากับคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย โดยในที่ประชุมสภาได้เลือกตั้งนายสมบูรณ์ ใจเศษ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย และนายสมพงษ์ พลายกลาง เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย พร้อมกันนี้ นายสุทัศน์ ร่องพืช นายกเทศมนตรีเทศบสลตำบลสองยังได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้ายอีกด้วยในวาระนี้ทางสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้ายได้รับร่างแถลงการนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยหม้ายด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

 

Related posts