นครนายก ทึ่งหลวงพี่เขียนยันต์ด้วยมือ หนุนดวง เสริมดวง เสริมลาภ แห่งแรกในจังหวัดนครนายก ให้ญาติโยมไว้บูชา

นครนายก ทึ่งหลวงพี่เขียนยันต์ด้วยมือ หนุนดวง เสริมดวง เสริมลาภ แห่งแรกในจังหวัดนครนายก ให้ญาติโยมไว้บูชา

ทึ่งพบหลวงพี่ วัดขุมข้าว เขียนผ้ายันต์ด้วยมือ หนุนดวง เสริมดวง เสริมลาภ เสริมบารมี ตามกำลังวันเกิดของผู้บูชาแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์ต่างกันสวยที่สุดแห่งแรกในจังหวัดนครนายก ให้ญาติโยมไว้บูชา รายได้นำมาบูรณะวัด

ที่วัดขุมข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งทางเฟสบุ๊คว่ามีพระเขียนผ้ายันต์ด้วยมือที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจึงได้เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระครูวินัยธรกมลเมธ กตปุญฺโญ (โค้วตระกูล) หลวงพี่เมธ รองเจ้าคณะตำบลโคกกรวด-นาหินลาด รองเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ผู้ที่เขียนผ้ายันต์ได้สวยงามที่สุดในจังหวัดนครนายก ด้วยมือ โดยใช้จินตนาการในการเขียนยันต์จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคล โดยนำวันเดือน ปีเกิด มาลงอักขระผสมผสาน เริ่มจากการเขียนยันต์ นะชาลีติ เป็นครั้งแรกเป็นยันต์ที่ไว้ติดไว้ที่รถยนต์ไว้แจกญาติโยมที่มาทำบุญทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีในวัดขุมข้าว ต่อมาได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ และเขียนยันต์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาก็ได้มาเห็นภาพ มันดาลา ของอินเดีย ซึ่งมีความ ซึ่งมีความหมายว่า ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้ง ภาพเหล่านี้จะปรากฏในมโนทัศน์ของวัชราจารย์ (ครูบาอาจารย์ในพระพุทธศาสนา)โดยจะเขียนยันต์ที่มีความกว้าง 30 ยาว 30 เซนติเมตร ในเวลาที่ว่างจริงๆ ก่อนเขียนก็จะไหว้ครูบาอาจารย์ซึ่งแต่ละภาพเขียนด้วยมือทุกภาพจะใช้เวลาในการเขียนประมาณ 3-4 วันและมีญาติโยมที่ทราบข่าวทางเฟสบุ๊คก็จะทักมาขอให้เขียนให้ โยมบางท่านมาพบเห็นยันต์ที่หลวงพี่เขียนไว้ได้เกิดความชอบอยากได้ จึงได้นำวันเดือนปีเกิดมาให้ไว้เขียนยันต์เป็นของตัวเอง เพื่อนำไปไว้บูชาเป็นการหนุนดวง เสริมดวง เสริมลาภ คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครอง เป็นสิริมงคล และได้สลักวันเดือนปีเกิดไว้ที่ด้านหลังผ้ายันต์ และได้มีญาติโยมที่สนใจได้บอกกันต่อๆไป ส่วนในการเขียนผ้ายันต์นี้ได้นำปัจจัยไปบูรณะวัดขุมข้าวต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts