เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดโควิดระลอก 3

เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดโควิดระลอก 3

ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการเรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยกำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยให้วัดดำเนินการ ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคให้วัดในนามเขตปกครองต่างๆ และวัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนั้น
วันที่ 11 พ.ค.64 มีรายงานว่า วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี โดย เจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธัมมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร โดยพบว่ามีประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้ ไม่มาก ท่ามกลางการระวังป้องกันตัวเองตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาเถรสมาคมจึงมีมติดังกล่าวขึ้นก่อนให้วัดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันดังกล่าว

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts