วัดช่องแสมสาร จ.ชลบุรี เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ขจัดปัดเป่าโรคร้าย

วัดช่องแสมสาร จ.ชลบุรี เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ขจัดปัดเป่าโรคร้าย


วันนี้ 11 พ.ค.64 ที่วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบรี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร นำคณะสงฆ์อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 17.00 น. และหลังจากวันที่ 11 พ.ค.64 ให้สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัรเย็นทุกวัน และให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิด้วย

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts