อุทัยธานี-วัดหนองเรือโกลน สร้างขวัญกำลังใจปัดเป่าโควิด-19 เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน

อุทัยธานี-วัดหนองเรือโกลน สร้างขวัญกำลังใจปัดเป่าโควิด-19 เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน

เมื่อเวลา 17.00.น.ของวันที่ 11 พ.ค. 64 ณ วัดหนองเรือโกลน ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีโดย พระครูอุทิตธรรมภาณ กิตติธัช ไทยขำ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง พร้อมพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลหนองหนองกลางดงในพิธี นายธัมมภัทร์ พุฒิซ้อน ปลัดอาวุโส อำเภอทัพทัน เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียน นายองอาจ เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อสม.ประจำหมู่บ้าน พร้อมประชาชน ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID)จึงมีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้

ทั้งนี้การจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตราการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศของรัฐบาล และข้อแนะนำของสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019

 

Related posts