จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขับไล่โควิด-19 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ

จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขับไล่โควิด-19 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ

วันนี้ ( 11 พ.ค.64) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมสวดมนต์บท “รตนสูตร” เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย และอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ตามที่ ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจ และความเป็นอยู่ กอปร.กับรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
ในสมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บท “รตนสูตร” เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบท “รตนสูตร” มาเจริญพระพุทธมนต์ ให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศ และหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบท “รตนสูตร” หลังจากทําวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
…………………………………………………
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
11 พฤษภาคม 2564

Related posts