กองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม และ กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชน แพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19

กองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม และ กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชน แพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19


วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564 ) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศนั้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กองทัพเรือ จึงได้จัดรถครัวสนาม ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสาของหน่วย เพื่อประกอบอาหาร ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID – 19 โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆจะคลี่คลาย โดยวันนี้ รถครัวสนามที่จัดไว้ จะประกอบอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 4 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค ชุมชนบ้านเนิน เขตบางกอกน้อย อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นหน่วยรับผิดชอบ และ ย่านถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ โอกาสนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบให้ พลเรือตรี อุทัยชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้แทน นำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางนาในเวลา 17.00 น. และ นาวาเอก รัตนะ เรืองรุ่ง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ไป แจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนบ้านเนิน เขตบางกอกน้อย
ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts