เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กระบี่ เทปุ๋ยเคมี ราดน้ำมัน เรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง แต่ ราคาผลปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กระบี่ เทปุ๋ยเคมี ราดน้ำมัน เรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง แต่ ราคาผลปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง

วันที่ 11 พฤษภาคม นายชโยดม สุวรรณรัตนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมัน แห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่ ร่วมยื่นหนังสือผ่านนายสมชาย หาญภักดีปติมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ถึง นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่หน้าศาลากลาง จังหวัดกระบี่ เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคา ปุ๋ยเคมี น้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น และราคา ผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรอื่นๆ จากราคาปุ๋ยเคมีปรับเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 350 บาท ต่อ กระสอบ และผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจาก ราคา น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค ปรับราคา ขึ้นขวดละ 48-50 บาท หลังจากยื่นหนังสือ ทางกลุ่มผู้เรียกร้องได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร เทปุ๋ยเคมี จำนวน 2 กระสอบ ให้ทางจังหวัดฝากให้กับ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อม ใช้น้ำมันปาล์มขวด เพื่อบริโภค ราดตัว ก่อนแยกย้ายกันกลับ
นายชโยดม สุวรรณรัตนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าขณะนี้เกษตรกร ทั้งสวนปาล์มน้ำมันและเกษตรกรอื่นๆ ได้รับความเดือดร้อนจากราคาปุ๋ยเคมีปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น กระสอบละ 350บาท เนื่องจาก เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย พืชผลทางการเกษตร ต่างๆ ขอให้ รัฐบาล หาแหล่งจำหน่ายปุ๋ย ที่ราคาต่ำ การลดภาษีนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยเคมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ราคาผลปาล์มน้ำมัน ไม่สอดคลองกับ ราคา น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค ที่ขณะนี้ราคา ขวดละ 48-50 บาท ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรต้องอยู่ที่กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 7 บาท แต่ รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 4.70- 5 บาท เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเกษตร และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคาราปาล์มน้ำมันตกต่ำ หลังจากได้มีการเรียกร้องมาหลายครั้งก่อนหน้านี้

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts