ทหารขอนแก่นใจดี จัดรถปันสุขเคลื่อนที่ ตระเวนแจกจ่ายอาหาร

ทหารขอนแก่นใจดี จัดรถปันสุขเคลื่อนที่ ตระเวนแจกจ่ายอาหาร เคื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 พ.ค.2564 พ.อ. ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น นำเครือข่ายสภากาแฟ 18 หน่วยงานรอบค่ายฯ ,สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดและครอบครัว ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสีหราชเดโชไชย และผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี จัดสิ่งของใส่ รถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผุัที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒฺ ผบ.ร.8 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเชื้อแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากพล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.ทบ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 ได้ี่วมกับเครือข่ายฯและกำลังพล จัดรถปันสุข ส่งมอบสิ่งของให่้กับผู้ที่ได้รับคามเดือดร้อน เน้นหนักในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ

” นอกจากการลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคแล้ว หน่วยยังได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯพร้อมแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะให้พี่น้องประชาชนตามชุมชน ได้รับทราบ รวมทั้งการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ,เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่ง กรมทหารราบที่ 8 จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ”

Related posts