นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนพิการตาบอดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนพิการตาบอดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (10 พ.ค.64) ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพัฒนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท.) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 108 ชุด และเงินสด จำนวน 54,000 บาท ให้แก่นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปมอบต่อให้กับคนพิการตาบอดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 108 แห่ง เป็นการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการตาบอด ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Related posts