“แรมโบ้” ยืนยัน รัฐบาลดูแลค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขอประชาชนให้สบายใจ อย่าวิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของนายกฯ รัฐบาล

“แรมโบ้” ยืนยัน รัฐบาลดูแลค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขอประชาชนให้สบายใจ อย่าวิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของนายกฯ รัฐบาล


10 พฤษภาคม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ของนายกฯ และรัฐบาล ที่ขณะนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหาทั้งการนำวัคซีนมาฉีด และเร่งฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด รวดเร็ว ทั่วถึง ขณะเดียวกันก็ทยอยออกมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

พร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลดูแลค่ารักษาพยาบาล ออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนตามสิทธิ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การรับวัคซีน การชดเชยกรณีได้รับผลข้างเคียงการฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาล

ส่วนในกรณีโรงพยาบาลเอกชนรัฐจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มร้อยละ 25 หากมีประกันส่วนบุคคล ให้โรงพยาบาลเรียกเก็บประกันส่วนบุคคลก่อน ที่เหลือให้เรียกเก็บกับ สปสช. พร้อมกันนี้ยังห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน หากฝ่าฝืนอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ค่าความเสียหายยื่นขอรับเงินได้จาก สปสช. ภายใน 5 วัน นับจากยื่นเรื่อง แบ่งเป็นบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท และตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท

นอกจากนี้ยังมีค่าประกันบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 250,000 กรมธรรม์ ซึ่งหากเสียชีวิตจากโควิด-19 ภายใน 2 เดือน รับจากสมาคมประกันชีวิต 1 ล้านบาท และสมาคมประกันวินาศภัย 1 ล้านบาท รวม 2 ล้านบาท และหากเสียชีวิตในเดือนที่ 3-6 รับเงินประกันจากสมาคมประกันวินาศภัย 1 ล้านบาท และกรณีติดเชื้อใน 6 เดือน รับจากสมาคมประกันวินาศภัย 10,000 บาท

“ตนเองขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกคนให้ดีที่สุด โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เพราะรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เพื่อไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้นายกฯ และรัฐบาล ก็จะดูแลในเรื่องอื่นๆด้วย ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทยอยมีมาตรการต่างๆออกมาให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข”

 

Related posts