สระแก้ว ฉก.ตาพระยาสกัดจับแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สระแก้ว ฉก.ตาพระยาสกัดจับแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

*****จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา ได้สั่งการให้ กำลังป้องกันชายแดนเข้มงวดเรื่องการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.เสกสรร พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา ได้ประสานกับ พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 12 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรพร เทพเสน ผกก.สภ.โคกสูง

*****โดยเมื่อเวลาเช้ามืดของวันนี้ มีชุดเคลื่อนที่เร็ว.ฉก.ตาพระยา ร่วมกับ ชค.ตชด.๑๒ (ร้อย.ฉก.ตชด.๔)จัดกำลังพลทำการซุ่มเฝ้าตรวจ และออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ จากการกดดันและการข่าวได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน ๖ คน (คนนำพาเป็น ชาย ๑ คน(กพช) แรงงานชาวกัมพูชา ๕ คน เป็นชาย ๑ ญ.๔) ในขณะกำลังเดินเท้าตามเส้นทางธรรมชาติ จากฝั่งประเทศ กพช.เข้ามาประเทศไทย ระหว่าง จต.ส.๓๕ – จต.ส.๓๖ บริเวณบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กระทำความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ จำนวน ๖ คน มีรายชื่อดังนี้ ๑.นาย วาย เซียน อายุ ๑๗ ปี(ผู้นำพา)๒.นาย เทือน โท อายุ ๓๒ ปี ๓.นาง พร ไหม อายุ ๑๙ ปี ๔.นาง แก้ว ยาว อายุ ๒๘ ปี ๕. นาง เทือน เซีย อายุ ๒๓ ปี ๖. นาง เชิง หมัม อายุ ๒๕ ปี

*****พฤติการณ์การกระทำความผิด นาย วาย เซียน อายุ ๑๗ ปี เดินทางมาจากฝั่ง กพช. โดยมี นายฮอน ซึ่งเป็นผู้จัดหาแรงงานฝั่ง กพช. เลยว่าจ้าง ให้นายวาย เซียน ผู้นำพาคนไทย ไปส่ง ชาว กพช.ทั้ง ๕ คน ตามจุดนัดพบ คือถ้าไปถึงแล้ว ให้โทรไปแจ้งนายฮอน จะโทรติดต่อรถให้มารับยังจุดนัดพบดังกล่าว จนท. ชุดจับกุม จึงได้ทำการจับกุมและซักถามที่

*****โดยนายฮอนที่เป็นนายหน้าจัดหาแรงงานฝั่งกัมพูชาได้เรียกรับค่าเดินทางคนละ ๓,๕๐๐ บาท และได้จ่ายค่าจ้างให้นายเซียน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ทาง จนท.จึงได้ทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผลเป็นปกติทั้ง ๖ คน จึงได้นำตัวไปยัง บก.ร้อย.ฉก.ตชด.๔ และส่งตัวให้ จนท.ตำรวจพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง โดยแรงงานทั้ง ๕ คน ได้ทำบันทึกจับกุมและผลักดันออกนอกประเทศ สำหรับนายวาย เซียน ได้ส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีในข้อหาผู้นำพาต่อไป

***ภาพ/ฉก.ตาพระยา /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts