เอาจริง…สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวันแรกนำเข้ากักตัวLQ จำนวน 3 คน

เอาจริง…สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวันแรกนำเข้ากักตัวLQ จำนวน 3 คน

 

นายมะยุรี เจะโซะ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดโต๊ะตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยงพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก โดยเน้นที่ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก หากเดินทางมาจาก 6 จังหวัดสีแดงเข้ม “ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ ชลบุรี และเชียงใหม่จะต้องเข้าเข้ากักตัว ณ สถานที่กักกัน Local Quarantine ของรัฐแยกตามภูมิลำเนาของผู้ที่เดินทางเข้ามา โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ศูนย์OTOP เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เทศบาลตำบลปาเสมัส ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ปูโยะ ที่ห้องประชุมเก่า อบต.ปูโยะ และ อบต.มูโนะ ที่สนามกีฬา อบต.มูโนะ

 

สำหรับทุกคนที่โดยสารรถไฟกลับมา จะต้องนำตั๋วโดยสารมาแสดงการเดินทางจากต้นทางให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบและคัดกรอง ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก 45 จังหวัดควบคุมสูงสุดและ 26 จังหวัดพื้นที่ควบคุม จะตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้กักตัวที่บ้านหรือสังเกตอาการ โดยมาตรการเดียวกันนี้จะทำเป็นคู่ขนานในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพ-สุไหงโก-ลกด้วย

ทั้งนี้วันแรกที่เริ่มใช้มาตรการนี้ ได้นำบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เข้าสถานกักกัน(LQ) จำนวน 3 คน ส่วนผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน ตลอดเส้นทางที่เดินทางกลับมายังอำเภอสุไหงโก-ลก ขอให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยกัน เมื่อมาถึงขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทันทีเพื่อเข้ารับการกักตัว ณ สถานกักกันของรัฐ(LQ)ทันที

 

พร้อมระบุขณะนี้ทุกพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยง หรือ งดการเดินทางข้ามจังหวัดไปก่อน แต่หากจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา ขอให้เผื่อเวลาสำหรับการกักตัว14วัน และต้องพร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามประกาศจังหวัดนราธิวาสโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

 

 

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts