ฝ่ายความมั่นคง อ.สุไหงโก-ลก ยกระดับมาตรการป้องกันชายแดนเสริมกำลังป้องกันบุคคลลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในห้วงเทศกาลฮารีรายอ

ฝ่ายความมั่นคง อ.สุไหงโก-ลก ยกระดับมาตรการป้องกันชายแดนเสริมกำลังป้องกันบุคคลลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในห้วงเทศกาลฮารีรายอ

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก สั่งการฝ่ายความมั่นคงยกระดับมาตรการป้องกันชายแดน นำ อส. กำนันผู้ใหญ่ และชุดคุ้มครองตำบลรวมกว่า 100 นายเสริมกำลังเข้าปฏิบัติการร่วม เพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก รวมทั้งจุดตรวจทางเข้าชุมชน และหมู่บ้านชายแดน 5 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส และตำบลมูโนะ ตั้งแต่เวลา20.00-04.00น.ของวันถัดไปตลอด1สัปดาห์นี้ ประเดิมคืนแรก 9 พฤษภาคม 2564 เพื่อสกัดกั้นบุคคลที่ลักลอบเดินทางจากมาเลเซียเข้ามาร่วมฉลองฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีที่ภูมิลำเนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในมาเลเซียยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 31,964 คน โดยที่รัฐกลันตันที่มีชายแดนติดต่อกับอำเภอสุไหงโก-ลก มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลอด9วันนี้จำนวน 3,269 คน และทั่วประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด จำนวน 440,677 คน

ประกอบกับพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย และแอฟริกา ในประเทศมาเลเซียด้วยทำให้จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อสกัดกั้นบุคคลที่ลักลอบเดินทางเข้ามาแล้วกลับไปภูมิลำเนาโดยไม่กักตัว เพราะเป็นพฤติกรรมอันตรายที่กระทบต่อความมั่นคงชายแดน

อีกทั้งหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์ที่ร้ายแรงเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะส่งผลกระทบที่รุนแรงอย่างประเมินค่าไม่ได้ เพราะในห้วงเทศกาลฮารีรายอจะมีญาติพี่น้องจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เดินทางมารวมตัวเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งหากคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย และแอฟริกา อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะเป็นสายพันธุ์นี้ติดเชื้อได้ง่าย ไม่แสดงอาการ แต่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ และปอด และอาจกระจายไปอีกหลายจังหวัดจนยากเกินกว่าจะควบคุม

ทุกคนจึงต้องตระหนักในการร่วมป้องกันไม่ให้บุคคลที่เดินทางกลับจากมาเลเซียโดยไม่กักกันที่สถานกักกันของรัฐ(Local Quarantine) กลับเข้าไปในบ้านเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดของตนอย่างเด็ดขาด หากพบเห็นพฤติกรรมการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โปรดแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทันที

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

 

Related posts