โควิด สัตหีบ พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย 1 ใน 2 เป็นทหารเรือ ขับรถส่งทหารป่วยไป รพ.

โควิด สัตหีบ พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย 1 ใน 2 เป็นทหารเรือ ขับรถส่งทหารป่วยไป รพ.


วันนี้ 9 พฤษภาคม 2564 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 111 ราย ตามลำดับ รายที่ 110 ถึง 111 จำแนกรายละเอียด ดังนี้
(#)รายที่ 110 เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี อาชีพข้าราชการทหารเรือ อาศัยอยู่ ม.1 ต.สัตหีบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถของกองพันพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่งทหารที่เจ็บป่วยไปส่งที่โรงพยาบาล
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า มีประวัติไม่ชัดเจนว่าได้รับเชื้อจากแหล่งใด
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงาน 11 คน (รอผลการตรวจ)
(#)รายที่ 111 เป็นเพศหญิงอายุ 60 ปี อาชีพพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ กทม. ก่อนตรวจพบเชื้อได้อาศัยอยู่ กทม. มาโดยตลอด จนกระทั่ง วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2564 เดินทางกลับมาเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วย Admit ที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ จึงได้ใช้ที่อยู่ม.1 ต.บางเสร่ พบความเสี่ยงที่ทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนผู้ติดเชื้อ 1 คน
(*)ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อยืนยัน ที่บริษัทแผนกเดียวกัน
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่บางเสร่ จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)
– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่กทม. จำนวน 2 คน (รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงานจำนวน 3 คน (ตรวจพบเชื้อ 1 คน และตรวจไม่พบเชื้อ 2 คน)
สรุป…ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า
(#)รายที่ 110 มีประวัติไม่ชัดเจนว่าได้รับเชื้อจากแหล่งใด
(#)รายที่ 111 สัมผัสร่วมที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อยืนยัน เป็นเพื่อนที่บริษัทเดียวกัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Related posts