“สรรเพชญ “ ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอระโนดที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

“สรรเพชญ “ ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอระโนดที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยสั่งซื้อนำมาปรุงอาหารที่ครัวอาสาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนำ แจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19

นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดครัวอาสารับซื้อสินค้าการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรไปส่งยังตลาดกลาง รวมถึงไปยังประเทศมาเลเซีย ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดต่างๆได้ ประกอบกับพี่น้องประชาชนไม่มีการออกมาจับจ่าย ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประสบภาวะขาดทุน ทำให้กลุ่มเกษตรกรเดือดร้อนอย่างมาก

ซึ่งการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนี้ วันนี้ ( 9 พ.ค.64) ที่วัดไทรงาม เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จึงได้มีการสั่งซื้อพริกเขียวมัน และสินค้าทางการเกษตร ฟักทอง ฟักเขียว และแตงโมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเบื้องต้นในล็อตแรก จำนวน 6 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดยมีนายธวัชชัย เทพทอง เลขานุการนายกเทศบาลตำบลระโนด เป็นตัวแทนของเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย พริกเขียวมัน ฟักทอง ฟักเขียว และแตงโม เดินทางมามอบให้นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมคำขอบคุณจากเกษตรกรชาวอำเภอระโนดที่ได้เข้าไปช่วยเหลือในยามที่เกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อน

   และในขณะเดียวกันจะมีการสั่งซื้อสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งในอำเภอสิงหนคร สทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์และจนครบทุกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19จะคลี่คลายลง ซึ่งการสั่งซื้อพืชผลทางการเกษตรนี้ยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเพื่อใช้ในการปรุงอาหารในครัวสรรเพชญอาสาที่วัดไทรงาม ที่มีการทำอาหารสำเร็จรูปบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งทำมาถึงวันนี้เป็นวันที่ 9 แล้ว นอกจากนี้พืชผลทางการเกษตรนี้ส่วนหนึ่งยังแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่บ้านได้อีกด้วย ถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์ 2 อย่างคือ ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และได้บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19

นายสรรเพชญ บุญญามณี กล่าวว่า วันนี้มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ อย่างที่ทุกคนทราบว่าราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบันค่อนข้างมีราคาถูก เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ covid19 ทำให้หลายๆที่ทั้งโรงแรม ร้านอาหารและสถานบริการต่างๆไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทำให้วัตถุดิบสินค้าเกษตรไม่สามารถระบายออกสู่ได้ทันจึงทำให้ราคาไม่เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรในปีนี้ ด้านครัวสรรเพชญและทีมงานจึงเล็งเห็นว่าพวกเราพอมีกำลังที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ไม่มากก็น้อยและพวกเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกระโนดได้นำไปที่อำเภอระโนดเพื่อไปซื้อสินค้าเกษตรจากชาวสวนโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางฉะนั้นรายได้ทั้งหมดก็จะตกอยู่กับชาวสวนโดยตรงซึ่งวันนี้เราได้นำรถ6 ล้อ ซึ่งบรรทุกสินค้าได้ 6 ตันประกอบไปด้วยฟักทองจำนวน 3 ตัน ฟักเขียวจำนวน 2 ตัน พริกเขียวจำนวน 1 ตัน และแตงโมส่วนหนึ่ง ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าฟักทองเมื่อก่อนกิโลกรัมละ 8-10 บาท ปัจจุบันเหลือกิโลกรัมละ 6 บาท ฟักทองกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ถึง 1 บาท แต่ทีมงานสรรเพชญและทีมอาสาทุกคนไปรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรกิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อบรรเทาให้กับเกษตรกร อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกเขียว ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา คือประเทศมาเลเซียซึ่งมีการปิดด่าน ทำให้การระบายสินค้าพริกเขียวออกไปเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอน จึงทำให้สินค้าที่เป็นพริกระบายออกไปล่าช้ากว่าปรกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกเขียวคือ ให้ชดเชยราคากิโลกรัมละ 5 บาท ถ้าเกษตรกรขายพริกได้ 8-10 บาทแล้ว เกษตรกรจะได้เงินชดเชยอีก 5 บาทจากกระทรวงพาณิชย์ ก็จะมีรายได้ประมาณ 14-15 บาท เป็นเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร”นายสรรเพชญกล่าว

ทางด้านนายธวัชชัย เทพทอง เลขานุการนายกเทศบาลตำบลระโนดกล่าว่า “ในนามตัวแทนของเกษตรกรซึ่งได้รับมอบหมายมาจากนายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด และนายกสายัณห์ นายก อบต.แดนสงวน ต้องขอขอบคุณนายสรรเพชญ บุญญามณี และทีมงาน ที่ได้สั่งซื้อสินค้าการเกษตรของชาวบ้านโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยให้ราคาตามท้องตลาด ซึ่งชาวบ้านดีใจและขอบคุณมายังทีมงานสรรเพชญ และถ้าหน่วยงานใดที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยตรงก็สามารถติดต่อมาได้ที่ตน หรือที่เทศบาลตำบลระโนด หรือ อบต.แดนสงวน เพราะขณะนี้สินค้าเกษตรยังล้นตลาด ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้เนื่องจากโควิด-19 และช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่หน้าฝน จึงทำให้สินค้ายังล้นหมู่บ้าน จึงขอขอบคุณทีมงานสรรเพชญ ที่เข้าไปรับซื้อสินค้าเกษตรบรรเทา ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้”

 

////

 

Related posts