เชียงราย ทหารลาดตระเวณชายแดน 24 ชั่วโมง ป้องกันลักลอบข้ามแดน

เชียงราย ทหารลาดตระเวณชายแดน 24 ชั่วโมง ป้องกันลักลอบข้ามแดน

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

 

 

วันที่ 9 พ.ค.64 สถานการณ์การลักลอบข้ามพรมแดนด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำโดย พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้เข้มงวดตามเนวชายแดน ตั้งแต่ชายแดน พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง และลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมาย

 

พันเอก สัมฤทธิ์ กล่าวว่า ทางหน่วยได้สั่งการให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรง จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตลอดแนวชายแดน โดยให้เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางธรรมชาติเขตติดต่อไทย-เมียนมา และไทย-สปป.ลาว ในทุกพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจตามเส้นทางธรรมชาติเป็นการป้องกัน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 สกัดกั้นการลักลอบ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ

 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นภารกิจที่สำคัญของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ซึ่งเป็นป้องกันชายแดนมีผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 55 ครั้ง ผู้ต้องหา จำนวน 151 คน และผู้นำพา จำนวน 16 คน และมีการผลักดันบุคคลต่างด้าวกลับ จำนวน 23 ครั้ง ผู้ต้องหา 51 คน

/////////////////////////////////

Related posts