ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหาร และผักสดสะอาดปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหาร และผักสดสะอาดปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


********************************
เมื่อ 6 พ.ค. 64, 1100 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 พร้อมด้วยคณะ และส่วนราชการ ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหาร และผักสดสะอาดปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานจอดรถ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนราชเดชดำรง อ.เมือง จว.ช.ร. โดยทำการจัดประกอบเลี้ยงอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ จำนวน 100 ชุด, สร้างการรับรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตัวและมาตรการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และนำผลผลิตพืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยจาก โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.37 มาแจกจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือขั้นต้น ในพื้นที่ ชุมชนวัดพระแก้ว, ชุมชนราชเดชดำรง, ชุมชนดอยทอง และเดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมได้กล่าวให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่า ผบ.ทบ. มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดย ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญแก่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือ โดยจะนำพืชผลการเกษตรจากค่ายฯ หรือสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยเหลือได้ มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะทหารจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนในทุกโอกาส

Related posts