นายอำเภอแม่ลาน้อยผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ประภัยจำนวน 34 หลังคาเรือน

นายอำเภอแม่ลาน้อยผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ประภัยจำนวน 34 หลังคาเรือน

ตามที่ได้เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเย็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนนมากตลอดจนทรัพย์สินประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนได้รับความเสียหายไปตามๆกันกระแสไฟฟ้าก็ดับไปทั่วเมืองนานกว่า 30 นาที สถานที่บริการในด้านการเงินเช่นธนาคารต่างไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานกว่าหลายชั่วโมง

ต่อมาเมื่อวันที่ 7พ.ค. 2564 วลา 07.30 น. ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลานน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผนึกกำลังสมาชิกอส.กองร้อย อ.ส.อ.แม่ลาน้อยที่๕ ร่วมกับนายศรแก้ว ประจักษ์เมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง และเจ้าหน้าที่อบต.แม่ลาหลวง เจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารพราน ที่36 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ภ.แม่ลาหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯคณะครู ร.ร..บ้านแม่สุและพี่น้องประชาชนบ้านแม่สุและบ้านสุขใจ ต.แม่ลาหลวง ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเมื่อวานเย็น จำนวน๓๔ หลังคาเรือนแบ่งเป็นบ้านแม่สุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 30 หลัง บ้านสุขใจ หมูที่ 9 ตำบลเดียวกัน จำนวน 21 หลัง รวม 34 หลัง โดยในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับผู้ประสบภัยและทุกภาคส่วนเป็นแรงงานช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนและอาคารของโรงเรียนที่เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts