นายกไก่ ส่งเสบียงช่วยเหลือทันที #หมู่บ้านมาบสมบูรณ์ ติดเชื้อโควิด 13 ราย

#นายกไก่ ส่งเสบียงช่วยเหลือทันที #หมู่บ้านมาบสมบูรณ์ ติดเชื้อโควิด 13 ราย นอภ.สั่งปิดหมู่บ้าน พื้นที่สีแดงขั้นระวังสูงสุด

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 พ.ค. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายวรรณา รอดพิทักษ์ รอง นายก อบจ. นายทรัพย์ทวี กุลสารี ที่ปรึกษานายก อบจ. และ นายบรรจบ กุลสารี ที่ปรึกษาส่วนตัวนายก อบจ. นำข้าวสาร 50 ถุง ไข่ไก่สด 3,000 ฟอง ไปมอบให้กับ ‘ผู้ใหญ่ดำ’ นายภานุพัฒน์ เพ็ดตะกั่ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 บ้านมาบสมบูรณ์ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต และมอบ เจลแอลกอฮอล์ 300 ขวด และที่ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายแบบมีขาตั้ง 1 ชุด ให้กับ นางจิตติมา นันทา ประธาน อสม.หมู่ 18 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีผู้ติดเชื้อไวรัสร้ายโควิด จำนวน 13ราย เป็นพื้นที่สีแดงขั้นระวังสูงสุด ส่งผลให้ต้องมีการกักตัวกลุ่มเสี่ยง และสาธารณสุขได้เข้าควบคุมโรคระบาด ตรวจเชิงรุก SWAB จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลแลป

   ในขณะเดียวกันที่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.สนามชัยเขต ได้สั่งการให้ มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชน ให้เข้าออกหมู่บ้านเส้นทางเดียว ควบคุมห้ามประชาชนเข้าออกในหมู่บ้าน ถ้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้างแล้ว.

Related posts