สมาชิกวุฒิสภา ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหน่วยงานสำนักงานที่ดินลำพูน มอบเงินสนับสนุน ในการจัดทำห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ICU) และห้องความดันลบ สู้ภัย COVID-19

สมาชิกวุฒิสภา ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหน่วยงานสำนักงานที่ดินลำพูน มอบเงินสนับสนุน ในการจัดทำห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ICU) และห้องความดันลบ สู้ภัย COVID-19

วันนี้ ( 7 พ.ค.64) นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน ) พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินสนับสนุนในการ จัดทำห้อง ICU และห้องความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อใช้ในการป้องกัน และรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมการสนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลลำพูน ในการต่อสู้กับโรคระบาดใหม่ โควิด -19 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงพยาบาลลำพูน ต้องรองรับผู้ป่วย ใน ICU มากขึ้น และมีความจำเป็นต้องเปิดหอผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และปานกลางทั้งหมด 28 เตียง ดังนั้นจึงมีความต้องการอุปกณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย จำนวนมาก อาทิ เครื่อง Central Monitor หรือเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ที่สามารถรวมศูนย์มาอยู่ที่ห้องพยาบาลได้ ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังหาผู้สนับสนุน เครื่อง Central Monitor ให้แก่โรงพยาบาล ดังกล่าว
สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณูปโภค ในโรงพยาบาล สามารถโทร. 065-472-3714, 065-4723715 ตั้งแต่เวลา 08.30-200.00 น.ทุกวัน หรือผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลลำพูน เลขบัญชี 511-0-93258-1 เงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
…………………………………………………
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
7 พฤษภาคม 2564

Related posts