ตามคาด “สุริยนต์” นั่งประธานสภา ทม.ศิลา ขณะที่ ส.ส.พลังประชารัฐ นำทีมบริหาร ทม.ศิลา ชุดใหม่เข้าทำงานวันแรก

ตามคาด “สุริยนต์” นั่งประธานสภา ทม.ศิลา ขณะที่ ส.ส.พลังประชารัฐ นำทีมบริหาร ทม.ศิลา ชุดใหม่เข้าทำงานวันแรก ท่ามกลางการต้อนรับของชาวชุมชน อย่างอบอุ่น

 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 พ.ค.2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลานัดแรก ภายหลังจากที่ กกต.กลาง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับของผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในเขต ต.ศิลา อย่างอบอุ่น ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

 โดยเมื่อครบองค์ประชุม นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เปิดการประชุมสภาฯ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนขอการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายสุริยนต์ ติวเฮือง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา เป็นประธานสภา ทม.ศิลา ก่อนที่นายอำเภอเมืองขอนแก่น จะลงนามในประกาศคำสั่งแต่งตั้งเพื่อให้ประธานสภา ได้ดำเนินการประชุม สภาฯตามระเบียบวาระ และกำหนดสมัยประชุมสภาและการประชุมเพื่อให้ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ได้แถลงนโยบายต่อสภา เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

นายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธาน สภา ทม.ศิลา กล่าวว่า การทำงานร่วมระหว่างสภาฯ และ ฝ่ายบริหาร จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกรอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ทั้งหมดจะเป็นไปตามคามต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานของ ทม.ศิลา ที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา ต.ศิลา แบบวิถีใหม่ มิติใหม่ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ตรงจุดครอบคลุมรอบด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงก่อนการประชุม นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายไพรัช ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา รวมไปถึงสมาชิกสภาฯชุดใหม่ และ ผู้นำชุมชนในพื้นที รวมทั้งนักการเมืองในระดับท้องถิ่นหลายพื้นที่ ได้ร่วมสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลฯเพื่อเอาฤกษ์ เอาชัย รวมทั้งการไหว้พระขอพรพระพุทธรูปประจำเทศบาลฯเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะทำงานทุกคนในการบริหารงานต่อจากนี้ ท่ามกลางการต้อนรับของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าห้าที่ รวมไปถึงผู้นำชุมชนในเขต ต.ศิลา ในการร่วมให้การต้อนรับ คณะนายกเทศมนตรีฯและคณะสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น อย่างมาก

Related posts