อำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

อำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อเวลา11.00น
วันที่ 7 พ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จาก นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ และนางญาณีนาถ เข็มนาค ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญพร้อม
ด้วย สจ.ผุสดี หลานท้าว สจ.วีระชาติ มณีสาย สจ.นรินทร์ ถาพร ได้เดินทางมาี่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นคือบ้านนายแน่น กาเผือก บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ญาติๆของผู้ ได้ประสบภัยอัคคีภัยครั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณผ่านผู้สื่อข่าวมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานของรัฐแลประชาชน ทั่วไปที่ให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการ สนทนากับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ตลอดว่าหากประชาชนได้รับความทุกข์ร้อนอยู่ ที่ใดในจังหวัดอำนาจเจริญเราอบจ.จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมหน่วยงานราชการที่เกียวข้องก็จะหาทางช่วยเหลือรีบด่วนโดยเร็ว
ภาพ/ทีมข่าว/ข่าว..ประวัตินิธิเตชะยศสกุล.รายงาน

Related posts