ศรีสะเกษผู้ว่าราชการเมืองดอกลำดวนพร้อมคณะรุดประชุมเจ้าหน้าที่และตรวจเยี่ยมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกัน/สกัดกั้นโควิด-19 รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนช่องสะงำ

ศรีสะเกษผู้ว่าราชการเมืองดอกลำดวนพร้อมคณะรุดประชุมเจ้าหน้าที่และตรวจเยี่ยมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกัน/สกัดกั้นโควิด-19 รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนช่องสะงำ

เมื่อเวลา11.30น.วันที่ 7พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม บขส.ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ประชุมติดตามงาน/วิเคราะห์สถานการณ์/ให้แนวทางและสั่งการ(เพิ่มเติม) เกี่ยวกับมาตรการชายแดนในทุกมิติ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนไทย เขมร จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัด ประกอบด้วย ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ทหารพรานที่ 2601 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรภูสิงห์ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตลอดเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 19 เจ้าหน้าที่ปกครอง ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.
เพื่อเข้าสกัดกั้นประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กระทำความผิดกฎหมายบ้านเมือง เข้มต่อการการปฏิบัติตนการ์ดไม่ตก เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้าย โควิด- 19 ที่คร่าชืวิตผู้คนทั่วโลก จำนวนมาก ตลอดการตรวจเข้มคัดกรองประชาชนผู้ผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงสะงำอย่างเคร่งครัด โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย ผู้แทน นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทน นายอำเภอ ขุนหาญ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานด่านชายแดนร่วม 50 คน ให้การต้อนรับ ต้อนรับ
เวลาต่อมาคณะผู้ว่าราชการ ออกตรวจเยี่ยมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกัน/สกัดกั้นโควิด-19 รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชุดกำลัง ทหาร พลพลเรือน ตำรวจ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ด่านสะงำ ยังคงตรวจเข้มยวดยานพาหนะที่ขนสังสินค้าที่ผ่านเข้าออกทหาร ด่านสะงำอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ต้องเข้มข้นภารกิจป้องกัน/สกัดกั้นโควิด-19 ในการตรวจตราอย่าขาดตกบกพร่อง ……….///////////////////////////……..
ประโยชน์ อุดมเดช / ข่าวภาพ / ศรีสะเกษ

 

Related posts