อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับบุคลากรด่านหน้าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 กว่า 500 คน สำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำ 7 โรค เริ่มลงทะเบียนผ่านแอป “หมอพร้อม V2” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับบุคลากรด่านหน้าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 กว่า 500 คน สำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำ 7 โรค เริ่มลงทะเบียนผ่านแอป “หมอพร้อม V2” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าและผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน กว่า 500 คน
โดย นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 500 คน สำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำ 7 โรค เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม V2” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน พี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

Related posts