ศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคและให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์

ศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคและให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลพยุห์และโรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอพยุห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุห์ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอพยุห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ

    ในการนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

หลังจากนั้นนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บุคลาการทางการ โรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts