ชลบุรี วันนี้ สัตหีบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 6 ราย ตำรวจหญิง 1 ราย

ชลบุรี วันนี้ สัตหีบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 6 ราย ตำรวจหญิง 1 ราย


วันนี้ 6 พฤษภาคม 2564 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 6 ราย มี ตำรวจ 1 ราย จำแนกตามลำดับ รายที่ 99-104 รายละเอียด ดังนี้

(#)รายที่ 99 เป็นเพศชายอายุ 46 ปี อาชีพพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง จังหวัดระยองอาศัยอยู่ ม.1 ต.พลูตาหลวง ให้ประวัติว่าก่อนป่วย ได้เดินทางไปทำงานที่บริษัทโดยรถส่วนตัวเป็นประจำ และวันที่ 25 กับ 28 เม.ย.64 ได้ไปรับประทานอาหารกับพ่อ แม่ และลูกชายที่ พัทยากลาง
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า มีประวัติไม่เด่นชัดว่าได้รับเชื้อจากแหล่งใด อีกทั้งทางบริษัทได้แจ้งว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ
– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงาน จำนวน 9 คน (ตรวจหาเชื้อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครอบครัวพ่อ แม่ ลูก ที่พัทยากลาง อ.บางละมุง จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)

(#)รายที่ 100 เป็นเพศหญิงอายุ 53 ปี อาชีพ ค้าขายอาศัยอยู่ ม.1 ต.สัตหีบ พบความเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ รายที่ 95 และ 103 ซึ่งเป็นสามีและลูกชาย
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 95 และ 103
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน (ทุกคน ตรวจพบเชื้อ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั่งดื่มเบียร์ด้วยกัน จำนวน 3 คน (นัดตรวจวันที่ 9 พ.ค.64)

(#)รายที่ 101 เป็นเพศหญิงอายุ 49 ปี อาชีพข้าราชการตำรวจ อาศัยอยู่ ม.7 ต.พลูตาหลวง พบความเสี่ยง สัมผัสร่วมที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อยืนยัน โดยรับประทานอาหารร่วมกัน
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อยืนยัน โดยรับประทานอาหารร่วมกัน
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 4 คน (รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงาน 10 คน (ตรวจพบเชื้อ 1 คน รอผลการตรวจ 9 คน)

(#)รายที่ 102 เป็นเพศหญิงอายุ 29 ปี อาชีพ รับจ้าง อาศัยอยู่ ม.1 ต.แสมสาร
พบความเสี่ยง ประกอบอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 92
(*)ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 92 และการประกอบอาชีพที่ต้องพบปะ
ผู้คนจำนวนมาก
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน (ผลตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ นัดตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด จำนวน 8 คน (ตรวจไม่พบเชื้อ 3 คน อีก 5 คน รอผลการตรวจ)

(#) รายที่ 103 เป็นเพศชายอายุ 22 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ ม.1 ต.สัตหีบพบความเสี่ยง มีประวัติร่วมดื่มสังสรรค์สูบบุหรี่ไฟฟ้า กับเพื่อนที่สัตหีบ และเพื่อนที่บางละมุง
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 95 และ 100
– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน (ทุกคนตรวจพบเชื้อ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มเพื่อนของผู้ป่วย จำนวน 17 คน (รอผลการตรวจ)

(#) รายที่ 104 เป็นเพศชายอายุ 60 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่จังหวัดบึงกาฬและช่วงหลังสงกรานต์กลับมาบ้านที่ ม.2 ต.นาจอมเทียน ซึ่งมีพี่สาวและภรรยาอาศัยอยู่ พบความเสี่ยงมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกชายที่อยู่พัทยา (ซึ่งภายหลังตรวจพบว่าติดเชื้อ)
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน ซึ่งเป็นลูกชายของตนเอง
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน (ภรรยาตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนพี่สาว รอผลการตรวจ)
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Related posts