อยุธยา – กฟผ. ส่งมอบกำลังใจและเงินสด 500,000 บาทพร้อมอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อยุธยา – กฟผ. ส่งมอบกำลังใจและเงินสด 500,000 บาทพร้อมอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.15 น. ที่อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 ผู้แทนโรงไฟฟ้าวังน้อยพร้อมคณะ ส่งมอบเงินสดพร้อมอุปกรณ์ให้แก่นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ. พระนครศรีอยุธยา และทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย เงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมตู้ตรวจโควิดแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ สเปร์ยแอลกอฮอล์น้ำใจ กฟผ. ขนาด 50 ml. จำนวน 500 ขวด สเปร์ยฉีดแอลกอฮอล์ น้ำใจ กฟผ. ขนาด 500 ml. จำนวน 55 ขวด หมวกคลุมผม จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 4,000 ชิ้น เสื้อคลุม PPE กันน้ำ จำนวน 200 ตัว ถุงมือ จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากาก KN95 จำนวน 300 ชิ้น และ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 500 แพ็ค เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

Related posts