จังหวัดขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 พ.ค.2564 ที่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่งประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) ,โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (ส่วนโรงพยาบาลบางขุนเทียน),โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (ส่วนโรงพยาบาลลาดกระบัง),โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์,โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 บางบอน (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์), โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 บางกอกอารีน่า หนองจอก (โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์),โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาจันทรุเบกษาดอนเมือง (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช),โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
, โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลชลบุรี (โรงพยาบาลชลบุรี), โรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสมุทรสาคร),โรงพยาบาลสนามสนามกีฬา 700 ปี เขียงใหม่ (โรงพยาบาลนครพิงค์),โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาบางมด (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์),โรงพยาบาลสนามอาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา),โรงพยาบาลสนามระยอง (โรงพยาบาลระยอง),โรงพยาบาลสนาม ทอ.รร.การบินกำแพงแสน (โรงพยาบาลจันทรุเบกษา),โรงพยาบาลสนามปากเกร็ด (โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี),โรงพยาบาลสนามขอนแก่น (โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น),โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น จะได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทาน ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 2 ( พุทธมณฑลอีสาน) โดยโรงพยาบาลสิรินธร และเครือข่าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อไป

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ขอนแก่น พบผู้ป่วย ระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 เม.ย.2564 จำนวน 363 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้ทำการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นขึ้นจำนวน 2 แห่ง เพื่อให้เป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วย covid-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือดีขึ้นจากการรับรักษาไว้ในโรงพยาบาลและมีอาการคงที่เข้ารับบริการ ตามระบบการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม โดยแห่งที่ 1 จัดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 258 เตียง เมื่อวันที่ 15 เม.ญ.ที่ผ่านมา และแห่งที่ 2ที่ พุทธมณฑลอีสาน ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยจะพร้อมเปิดให้บริการในกรณีที่จำนวนเตียงของโรงพยาบาลสนาม 1 ถูกใช้มากกว่าร้อยละ 70

Related posts