จังหวัดอำนาจเจริญและเหล่ากาชาด มอบสิ่งของ เป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ 3 ตำบล ณ เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴จังหวัดอำนาจเจริญและเหล่ากาชาด มอบสิ่งของ เป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ 3 ตำบล ณ เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
🔶เวลา 09.00 น,
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ของเหล่ากาชาดและสิ่งของ ปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 3 ตำบล จำนวน 25 ครัวเรือน ในส่วนของบ้านเรือนที่เสียหายเพียงเล็กน้อย จำนวน 21 หลังคาเรือนนั้น อำเภอได้นำจิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้านซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ ธกส.ลืออำนาจ นายไมตรี คติรัตนชัย ผู้จัดการ ธกส.ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสและนางวิจิตตรา ชะนา ท้องถิ่นอำเภอร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำและการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 11 แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้อำเภอลืออำนาจไม่ปรากฎผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้นางสาวอมรรัตน์ สุขเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากเหตุวาดภัย และการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่//ภาพ/ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์/รายงาน/อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts