อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางซ้าย และ อ.ลาดบัวหลวง รวม 95 หลังคาเรือน พร้อมขอพี่น้องร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางซ้าย และ อ.ลาดบัวหลวง รวม 95 หลังคาเรือน พร้อมขอพี่น้องร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19


วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 14.30 น. ที่ หมู่ที่ 8 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาด เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยหลังจากเกิดพายุลมฝนพัดกรรโชกแรง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย จำนวน 40 หลังคาเรือน โดยมี นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางซ้าย พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในเวลาต่อมา (15.30 น.) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรดี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกเหล่ากาชาด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ที่บ้านเลขที่ 2/1 ม.6 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยหลังจากเกิดพายุลมฝนพัดกรรโชกแรงในพื้นที่ มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย จำนวน 55 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรและเสาไฟฟ้าล้มเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยมี พ.อ.อ.สมร่าง จำนงศิลป์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอลาดบัวหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจราษฎรและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งสองอำเภอเป็นการเบื้องต้น โดยได้ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือพี่น้องร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ได้กำชับให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เร่งประสานให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พิจารณาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

Related posts