สระแก้วติดเชื้อ 6 ราย ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานเที่ยงคืนถึงตี 4

สระแก้วติดเชื้อ 6 ราย ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานเที่ยงคืนถึงตี 4


*****จังหวัดสระแก้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ติดเชื้อสะสม 365 ราย จากการสัมผัสครอบครัวและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งติดเชื้อจากที่อื่นเข้ามา ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งคุมเข้มมาตรการโควิด ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 24.00 – 04.00 น. ให้งดหรือชะลอการเดินทาง ผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ บังคับใช้วันที่ 5 -10 พฤษภาคม 64
*****นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (5 พฤษภาคม 64) จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์ 2 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และอำเภออรัญประเทศ อำเภอละ 1 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 4 ราย หญิง 2 ราย อายุระหว่าง 4-43 ปี สัญชาติไทย 5 ราย ชาวกัมพูชา 1 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-4 พฤษภาคม 2564 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 365 ราย เข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 147 ราย รักษาหายแล้ว 218 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ร้อยละ 78.9 มีอาการเล็กน้อยร้อยละ 2.04 ปอดอักเสบ ร้อยละ 16.33 และปอดอักเสบรุนแรง ร้อยละ 2.72 เมื่อจำแนกตามสถานที่และการติดเชื้อพบว่าส่วนใหญ่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้อยละ 44.93 รองลงมาเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร้อยละ 25.21 ติดเชื้อจากไปร่วมงานบวช งานแต่ง ร้อยละ 12.33 จากการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา ร้อยละ 8.77 และอื่นๆร้อยละ 8.77
*****ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เกิดจากทั้งสัมผัสเชื้อจากคนใกล้ชิดและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งยังคงมีการติดเชื้อจากที่อื่นเข้ามาในสัดส่วนเท่ากัน กรณีติดเชื้อจากคนใกล้ชิด ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นานแล้วเป็นลูกจ้างร้านขายไก่ในตลาดตระกูลสุข เย็นไปทำงานตลาดโต้รุ่ง จากการสอบสวนโรคได้รับเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่ขายขนมหวานอยู่แผงตรงกันข้ามที่มีประวัติเชื่อมโยงมาจากวงสังสรรค์อำเภอคลองหาดที่มีรายงานติดเชื้อทั้งครอบครัว ส่วนผู้ติดเชื้อของอำเภอเขาฉกรรจ์เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ที่บ้านพรสวรรค์ อีก 1 รายอยู่ที่อำเภอคลองหาด เป็นเด็กชายอายุ 4 ขวบ ได้รับเชื้อจากครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยยืนยันขณะป่วยได้นำเด็กคนดังกล่าวไปเลี้ยงที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ด้วย ทำให้เด็กต้องติดเชื้อเช่นกัน
*****สำหรับกรณีนำเชื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพขับรถรับจ้าง อยู่บ้านเช่ามีประวัติเดินทางไปรับผู้โดยสายจาก กทม. จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปส่งอำเภออรัญประเทศ ต่อมาเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จึงไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ อีกรายเป็นผู้ติดเชื้ออำเภอวังน้ำเย็น อาชีพรับราชการตำรวจ มีประวัติช่วงสงกรานต์ภรรยาเดินทางมาจาก กทม. และญาติเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา คาดว่าอาจจะสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันมาจากต่างจังหวัด รายสุดท้ายอำเภออรัญประเทศ รายสุดท้ายอำเภออรัญประเทศเดินทางมาตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่
*****ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามคำสั่งจังหวัด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 35 สาระสำคัญได้แก่การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดฉบับที่ 34 ได้แก่ ห้ามประชาชนในจังหวัดสระแก้วออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 24.00 – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น , ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค ,ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสระแก้ว จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทันทีที่เดินทางมาถึง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 และเฝ้าระวังสังเกตตนเอง
*****กรณีพักที่โรงแรมหรือที่พักเอกชนให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่จัดทำทะเบียนบันทึกรายการต่าง ๆ ของผู้เข้าพัก แล้วแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ ,ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนกรณีให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหสถาน ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 -10 พฤษภาคม 2564
***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ /ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts