อำนาจเจริญ น้ำใจ คนไทอำนาจเจริญ หลั่งไหล บริจาคเงินซื้อเครื่องบริโภคอุปโภคมา มอบชาวมอบให้กำลังใจหมู่บ้านโสกกระแต ที่ปิดห้ามเข้าออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อำนาจเจริญ
น้ำใจ คนไทอำนาจเจริญ หลั่งไหล บริจาคเงินซื้อเครื่องบริโภคอุปโภคมา มอบชาวมอบให้กำลังใจหมู่บ้านโสกกระแต ที่ปิดห้ามเข้าออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019


เมื่อเวลา 11:00 น
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์้ ปลัดอำเภอและสาธารณสุขเป็นผู้ อำนวยการ ศูนย์ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ์ต.โคกก่ง อ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญ ได้ม
ีนายวีระชาติม ณีสายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ตัวแทนคณะได้นำเครื่องบริโภคอุปโภคไข่ไก่ เป็นจำนวนมากมามอบให้ เพื่อให้คณะกรรมควบคุมโรคติดต่อนำไปแจกจ่ายครอบครัวชาว เนื่องมาจากคำสั่งจังหวัดของศูนย์ควบคุมโรคระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ปิดหมู่บ้านการเข้าออกนี้ตั้งแต่ หมู่บ้านโสกกระแต้แห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 18 พฤษภาคม2564สืบเนื่องมาจากพื้นที่เสี่ยงมีผู้ติดเชื้อถึง 7 คนในขณะนี้ก็ได้รักษาเฝ้าระวังในการปฏิบัติตามสาธารณสุขจังหวัดอย่างเข้มงวด ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถาม ประชาชนในหมู่บ้านนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่ หน่วยงานราชการทุกๆหน่วยโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญสาธารณสุขอำเภอชานุมานตลอดทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้มีส่วนร่วมบังคับใช้มาตรการเพื่อหยุดเชื้อ ของการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สจ.วีระชาติม ณีสายได้กล่าวกับ ผู้สื่อข่าวว่าขอบคุณ สจ.ผุส
ุดี หลานท้าว และทุกท่านทีมีน้ำใจที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องบริโภคอุปโภคมามอบแจกจ่ายให้กับครอบครัวในหมู่บ้านโสกกระแต้ที่ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวเป็นบางส่วนเพื่อหยุดเชื้อ ไม่ให้แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท้ายสุด นายชัยวัฒน์ ปลัดอําเภอและสาธารณสุขผู้ควบคุมในศูนย์ปฏิบัติการ แก้ปัญหา การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Corona 2019 ขณะนี้ ก็ดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มและประชาชนทุกคนในครัว ปฏิบัติตาม ขั้นตอนของสาธารณสุข เป็นอย่างดี คาดว่าเชื้อไวรัสคงจะ หายจากชุมชน ในหมู่บ้านแห่งนี้อีกไม่นาน.
ภาพ/ข่าว..ประวัติ  นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

 

Related posts