ชุมพร – การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re x-ray) ควบคุมโควิด-19 ให้ยุติในระดับพื้นที่

ชุมพร – การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re x-ray) ควบคุมโควิด-19 ให้ยุติในระดับพื้นที่


ผู้ว่าฯชุมพร ระดมหัวหน้าส่วนฯลงพื้นที่ติดตามการใช้กฎกติกาหมู่บ้าน และการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re x-ray) ควบคุมโควิด-19 ให้ยุติในระดับพื้นที่

วันที่ 5 พ.ค.64 เวลา 15.30 น.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการลงพื้นที่ติดตามการใช้กฎกติกาหมู่บ้าน และการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re x-ray) ควบคุมโควิด-19 ให้ยุติในระดับพื้นที่ โดยการสนธิกำลัง ของนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ตำรวจในพื้นที่ อสม. อปพร. ชรบ. พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ร่วมด้วยช่วยกัน(ชุมพรทีม) ลงพื้นที่ไปติดตามกำกับ และให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเข้มแข็งตามแนวทาง ของจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ อำเภอหลังสวนและอำเภอพะโต๊ะ ได้แก่ 1. ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน 2. ม.2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ
เพื่อให้จังหวัดชุมพร ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เดินทาง เข้า – ออกจังหวัดชุมพรที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่หมู่บ้านนั้นๆได้ประกาศกำหนดไว้เป็นกฎกติกาหมู่บ้านแล้วจะต้องสแกน QR code Save Chumphon กักตัว 14 วัน และใช้มาตรการ DMHTT A ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรโดยเคร่งครัด
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเป็น “ชุมพรทีม” ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวชุมพร ที่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ การลงพื้นที่ติดตามการใช้กฎกติกาหมู่บ้าน และการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re x-ray) ควบคุมโควิด-19 ให้ยุติในระดับพื้นที่แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคของจังหวัดชุมพร ยังสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี ขอให้จัดทำตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ชุมพรทีมร่วมมือกัน
อย่างเต็มที่ การจัดเตรียมทำโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรมีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก เพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงว่างสำหรับดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคโควิดหรือโรคอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรักษาที่โรงพยาบาล เราจะไม่ยอมให้พี่น้องชาวชุมพรที่ป่วยแล้วไม่มีเตียงในโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด ขอให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรมั่นใจว่าเราจะทำโรงพยาบาลสนามตามมาตรฐานด้านการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุขให้ได้การลงพื้นที่ติดตามการใช้กฎกติกาหมู่บ้าน และการตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re x-ray) ควบคุมโควิด-19 ให้ยุติในระดับพื้นที่
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts