รองผู้ว่าฯจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดชายแดน กำชับมาตรการป้องกันโควิด19 ย้ำการ์ดอย่าตก

รองผู้ว่าฯจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดชายแดน กำชับมาตรการป้องกันโควิด19 ย้ำการ์ดอย่าตก

ที่ด่านถาวรบ้านแหลม ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รอง ผู้ว่าราขการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมตลาดการค้าช่ยแดนบ้านแหลม และตลาดการค้าช่ยแดนบ้านผักกาด ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อรับทราบปัญหาและนำนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ของมาตรการ การควบคุมเขื้อไวรัสโควิด19 เน้นย้ำแนวทาวผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องเข้มงวดตามระบบป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยมี ดร. รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวขายแดนไทย กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จันทบุรี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2 ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ด่านบ้านแหลม ตำรวจภูธรอำเภอโป่งน้ำร้อนและตำรวจภูธรบ้านแปลง ตลอดจนผู้นำองค์กรท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

จากการที่การระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจในทุกๆด้านชงัก ต้องปิดประเทศ แต่ยังคงมีการผ่อนผันให้รถบรรทุกสินค้าเข้าออกได้โดยจำกัดบุคคลภายในรถไม่เกิน2 คนรวมคนขับ ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลม ถือเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นให้มีการเข้าออกของรถบรรทุก จึงมีบุคคลที่ต้องเดินทางเข้าและออกหมุนเวียนและถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะต้องมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

       โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมชมศึกษาแนวทางการควบคุมโรคไวรัสโควิด19 และนำนโยบายมาตรการการป้องกันโรคของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มากระชับให้เกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากสถานการณ์ การปิดด่านเนิ่นนานมากว่าหนึ่งปี อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานอาจลดหย่อนลง อันจะส่งผลเสียหายให้กับประเทศชาติได้ และกำขับให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่านต้องเข้มงวดไม่หละหลวมเด็ดขาด

ด้าน ดร. รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยว ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีในนามผู้บริหารตลาดการค้าบ้านแหลมกล่าวว่า ตลาดบ้านแหลม ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างดีเสมอมา มีการจัดระบบข้อห้ามไม่ให้ผู้มากับรถบรรทุกทั้งขาเข้าและขาออกเดินเพ่นพล่านตามใจชอบ จะลงและเดินจากรถได้ในนะยะเดียวคือ ช่วงยื่นเอกสารเท่านั้นและจัดแบ่งโซนพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาซื้อขายให้จำกัดพื้นที่เพียงในโซนฝั่งซ้ายของตลาดห้ามข้ามฝั่งมายังจุดพักรอรถบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก และทั้งสองฝ่ายไม่มีโอกาสได้พบปะกัน และมีระบบในการควบคุมอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ไม่น่าเป็นห่วง

ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

 

Related posts