จันทบุรีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ยังเพียงพอ แต่ก็พร้อมที่จะเปิดสำรองโรงพยาบาลสนามหากจำเป็น

จันทบุรีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ยังเพียงพอ แต่ก็พร้อมที่จะเปิดสำรองโรงพยาบาลสนามหากจำเป็น ย้ำไม่ตั้งด่านลดผลกระทบเศรษฐกิจ ผลไม้จันทบุรีปลอดภัย ผู้กักตัวภายในบ้านสามารถร้องขอรับการช่วยเหลือได้จากจังหวัดและ เหล่ากาชาด

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยในรายการ ผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ว่า สถานการณ์โควิดของจังหวัดจันทบุรีในช่วงนี้ยังพบจำนวนสถิติผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง แต่การรองรับผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลสนาม “ จันท์ประชาร่วมใจ” บ้านจันทเขลม ยังมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีพร้อมหากการคัดกรองเชิงรุกที่กำลังเร่งปฏิบัติในหลายพื้นที่พบผู้ติดเชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ ก็พร้อมที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ทันทีเบื้องต้นได้เตรียมหอประชุมเก่าและ โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีไว้รองรับได้อีกประมาณ100 เตียง แต่ขณะนี้อยู่ในการปรับปรุงความพร้อมทั้งเรื่องห้องน้ำ และ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ขอชาวจันทบุรีสบายใจได้ถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเยอะขึ้นแต่ก็มาจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก และ ผู้ใดเสี่ยงสูงทางจังหวัดได้แยกไปกักตัว Local quarantine แยกออกจากชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขณะที่การคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และทุกภาคส่วนรวมทั้งชาวจันทบุรีทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ ชื่นชม อำเภอแก่งหางแมวที่ไข่ยังไม่แตกทั้งรอบที่แล้วและรอบนี้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านชุมชนที่ช่วยกันดำรงชีวิตตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เข้มแข็ง อย่างไรก็ตามในส่วนของการตั้งด่านระหว่างเมืองทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้ประชุมร่วมกันและเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นต้องตั้งด่านคัดกรองระหว่างเมืองเนื่องจากจะมีผลเสีย มากกว่าผลดี อีกทั้งขณะนี้ผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีกำลังออกสู่ตลาดซึ่งเป็นรายได้ที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตหากมีการตั้งด่านรถขนส่งผลไม้จากต่างจังหวัด รวมทั้ง รถเทลเลอร์ขนส่งผลไม้ไปต่างประเทศจะยุ่งยากและอาจส่งผลเสียต่อผลไม้ที่จะนำส่ง

เน้นย้ำขอชาวจันทบุรีอย่าประมาทดำเนินชีวิตภายใต้แนวทางป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากเคหะสถาน 100 % ยกเว้นการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งแต่เมื่อออกกำลังกายเสร็จก็ต้องสวมแมสทันที ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ชาวจันทบุรีก็จะผ่านพ้นวิกฤติในเร็ววัน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ ( 5พ.ค.64) จากการคัดกรองเชิงรุก และศูนย์โควิด รพ.พระปกเกล้าจากระบบเฝ้าระวังและบริการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 คน ยอดรวมสะสม 316 ราย กำลังรักษา 222 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 94 ราย อย่างไรก็ตามหากชาวจังหวัดจันทบุรีคิดว่าตัวเองเสี่ยงสูง และ ต้องการกักตัวเองที่บ้านเพื่อรับผิดชอบสังคม ป้องกันการแพร่บาด สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือเรื่องของอาหารและสิ่งของในการดำรงชีวิตจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี 1567 หรือ แจ้งกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เพื่อจังหวัดจะได้นำสิ่งของไปมอบช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในช่วงกักตัวเองได้ทันท่วงที

 

ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts