ชุมพร – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา

ชุมพร – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชุมพร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร สท.ทีมศรีชัย และคณะ เพื่อสนับสนุนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชุมพร

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนสมาชิกภาเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 18 คน ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพร โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายราชันย์ โสภณมณี เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชุมพร

พร้อมนี้ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และคณะ มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ

ด้านนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในรอบนี้ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก จึงทำให้โรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดภายในครัวเรือน จะเห็นได้ว่าจังหวัดชุมพรมีการยกระดับ มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ซึ่งทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ได้ผลดีก็เพราะบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะถือว่าเป็นแนวหน้าในการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในนามของทีมศรีชัย จึงร่วมกันระดมทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้จังหวัดชุมพรสามารถฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

 

Related posts