ชุมพร – นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลมาบอำมฤต

ชุมพร – นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลมาบอำมฤต

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ท่าน สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี) พร้อมด้วย “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ นำร่อง รพ.ท่าแซะ เป็น รพ.แรก และในวันนี้มาที่โรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวีดชุมพร และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น จะเดินทางที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และจะไปทุกๆ โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรต่อไป

    สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี) กล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการแพร่ระบาดออกไปยังหลายจังหวัดและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในการนี้ บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดชุมพร มีมาตรการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะออกคำสั่งกฎระเบียบขอความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณจึงได้จัดให้มีการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดชุมพร ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ซึ่งมีทีมวิศวกรรมและทีมช่าง รีบเร่งรัดปรับปรุงสถานที่และระบบสาธารณูปโภค กระผมพร้อมด้วย “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี” นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้ากันอย่างเต็มที่ จึงได้นำอาหารและเครื่องดื่ม นำร่อง รพ.ท่าแซะ เป็น รพ.แรก และจะไปทุกๆ รพ.ในจังหวัดชุมพร จนครบ

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts