สระแก้วติดเชื้อ 2 ราย กักบริเวณกลุ่มเสี่ยงสูงโรงเกลือรีสอร์ท ผลตรวจเชิงรุก 1,071 ตัวอย่างในตลาดโรงเกลือ ไม่พบเชื้อ

สระแก้วติดเชื้อ 2 ราย กักบริเวณกลุ่มเสี่ยงสูงโรงเกลือรีสอร์ท ผลตรวจเชิงรุก 1,071 ตัวอย่างในตลาดโรงเกลือ ไม่พบเชื้อ


*****จังหวัดสระแก้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือแค่ 2 ราย ติดเชื้อสะสม 359 ราย ยังคงเชื่อมโยงกับงานบวช อีกรายยังหาสาเหตุเชื่อมโยงการติดเชื้อไม่ได้ แต่มีอาการลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อ กรณีผู้ติดเชื้อ 13 รายโรงเกลือรีสอร์ท กักบริเวณผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผลตรวจเชิงรุกในตลาดโรงเกลือและใกล้เคียง 1,071 ตัวอย่าง ยังไม่พบเชื้อ
*****นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (4 พฤษภาคม 64) จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ต่ำที่สุดตั้งแต่มีการระบาดรอบเมษายน มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย อายุระหว่าง 30-47 ปี สัญชาติไทย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-3 พฤษภาคม 2564 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 359 ราย เข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 154 ราย รักษาหายแล้ว 205 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ร้อยละ 78.5 มีอาการเล็กน้อยร้อยละ 3.25 ปอดอักเสบ ร้อยละ 15.58 และปอดอักเสบรุนแรง ร้อยละ 2.6 เมื่อจำแนกตามสถานที่และการติดเชื้อพบว่าส่วนใหญ่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้อยละ 45.68 รองลงมาเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร้อยละ 25.35 ติดเชื้อจากไปร่วมงานบวช งานแต่ง ร้อยละ 11.98 จากการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา ร้อยละ 8.64 และอื่นๆร้อยละ 8.36
ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ รายแรกเป็นชายอายุ 47 ปี อาชีพเกษตรกร อยู่ที่อำเภอคลองหาด ได้รับเชื้อมาจากภรรยาซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่ไปร่วมงานบวชที่บ้านสันติสุข อำเภออรัญประเทศ แล้วมาร่วมสังสรรค์ดื่มสุราในหมู่บ้าน สามีจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและกักตัวเองที่บ้าน เนื่องจากต้องเลี้ยงแพะ จนกระทั่งตรวจพบเชื้อในเวลาต่อมา ส่วนผู้ติดเชื้ออีกรายเป็นหญิง อายุ 30 ปี อาชีพพนักงาน ภูมิลำเนาอยู่บ้านสันติสุข อำเภออรัญประเทศ หมู่บ้านที่มีการจัดงานบวชและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ตนเองทำงานส่วนครอบครัวไม่ได้ไปร่วมงาน ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน เริ่มมีอาการไข้ หายใจลำบาก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น จึงไปตรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 64 จึงพบเชื้อโควิด-19
*****นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อ 13 ราย ที่โรงเกลือรีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จากการสอบสวนโรคพบมีประวัติเชื่อมโยงกับญาติชาวกัมพูชาเดินทางมาจากประตูน้ำ กรุงเทพฯ มาพักค้างที่ดังกล่าวก่อนเดินทางข้ามไปประเทศกัมพูชาแล้วตรวจพบเชื้อโควิดที่ฝั่งกัมพูชาในเวลาต่อมา จึงได้ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ โรงเกลือรีสอร์ท พบผู้ติดเชื้อ 13 ราย จากนั้นมีมาตรการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในตลาดโรงเกลือและบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ โรงเกลือชุมชน 200 ห้อง ,โรงเกลือรีสอร์ท ,ตลาดหลังคาฟ้า ,ตลาด อบจ. ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนถึง 3 พฤษภาคม 2564 ส่งตรวจหาเชื้อไปจำนวน 1,071 ตัวอย่าง (พบเชื้อเฉพาะในที่พักโรงเกลือรีสอร์ท 13 ตัวอย่าง) ไม่พบเชื้อ 748 ตัวอย่าง รอผล 300 ตัวอย่าง สรุปพบเชื้อแค่บริเวณที่พักแต่ยังไม่พบเชื้อในตลาดโรงเกลือ
*****นอกจากนี้ยังมีมาตรการกักกันโรคเข้มข้นในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(โรงเกลือรีสอร์ท) โดยอำเภออรัญประเทศจะเป็นผู้ควบคุมพื้นที่และบริหารจัดการถุงยังชีพให้ผู้ที่พักอาศัยตลอดระยะเวลากักตัว 14 วัน ในขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขจะได้ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง วัดไข้ หากมีอาการจะส่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทันที นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่เพื่อลดความตระหนกและขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะได้ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ตลาดโรงเกลืออย่างต่อเนื่อง
***/ภาพ สมศักดิ์ สารการ /ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts