ภูมิใจไทอำนาจ #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ภูมิใจไทอำนาจ
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ต่าย ญาณีนาถ เข็มนาค ที่ปรึกษานายก อบจ.อำนาจเจริญ ส.จ.ชัญชดา สายมงคล ส.จ.วิทูรย์ ชาวโพนทอง ส.จ.นพรัตน์ โคตะสิน รับมอบหมายจากคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเครื่องวัดอุณหภูมิ แมส เจล แอลกอฮอร์ มอบให้จุดคัดกรองเพื่อนำไปมอบให้พี่น้อง
-บ้านโสกกระแต้ ตำบลโคกก่ง
-บ้านคำนกกก ตำบลโคกก่ง
-บ้านคำไผ่ บ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ
พื้นที่ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ//ภาพ//

ญาณีนาถ เข็มนาค
-อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญ
-ที่ปรึกษานายก อบจ.อำนาจเจริญ//ข่าว/_/บัณฑิต/สนุกพันธุ์//รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts