เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสระแก้ว – ผู้ว่าฯ สระแก้ว

เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสระแก้ว – ผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งประธานสภา รองประธานและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

*****เมื่อเช้าของวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนสมาชิกครบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และประดับขีดเครื่องหมายให้แก่นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศในการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ครั้งแรก ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย ไวศยะกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนายศักดิ์ชัย ไวศยะกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายสกุล เจริญศรี รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นายอิทธิพล วาทีทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

*****นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ กล่าวว่า ก่อนอื่นขอขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลฯได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นสนับสนุนผมในครั้งนี้ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 จะลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลกันเพื่อให้พ้นวิกฤตไปด้วยกัน เพราะว่าโควิดส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจที่เกี่ยวและพื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งชายแดนอรัญประเทศขณะนี้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง ขาดแรงงาน หรือการท่องเที่ยวซบเซา ซึ่งปัญหาของเมืองใหญ่และเมืองชายแดนไม่ว่าจะเป็นการจราจร ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำท่วม หรือปัญหาคุณภาพชีวิต จึงถูกหยิบยกมาแก้ไขต่อไป

*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้วครั้งแรก พร้อมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายตระกูล สุขกุล ในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว รองประธานสภาเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานสภาชั่วคราวนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แก่ นางรัตนาพร นุชยงค์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ในระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แก่ นายสำราญ สมจันทรา ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ในระเบียบวาระที่ ๔ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น ๓

***ภาพ/เทศบาลเมืองอรัญ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts