ทีม ศปก.อสม.ตำบลบ้านหนุน คุมสถานการณ์ป้องกันเชื้อโควิด19 ตั้งฐานที่มั่นในตลาดสดบ้านหนุนเหนือ

                                                                         ข่าวแพร่

ทีม ศปก.อสม.ตำบลบ้านหนุน คุมสถานการณ์ป้องกันเชื้อโควิด19 ตั้งฐานที่มั่นในตลาดสดบ้านหนุนเหนือ คุมเข้มพ่อค้าแม่ขายต่างถิ่น เพื่อปกป้องอำเภอสอง ให้อยู่รอดปลอดภัย

            ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 05.00 น.ทีมศปก.ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่พร้อมด้วยกลุ่ม อสม.และผู้นำหมู่ที่9ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ปฎิบัติภารกิจหน้าที่คัดกรองพ่อค้าแม่ขายผู้ที่เดินเข้ามาในตลาดสดบ้านหนุนเหนือ ม.1 ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างหมู่บ้านต่างอำเภอ ซึ่งทางหมู่บ้านโดยมีผู้นำพร้อมทีม ศปก.ตำบลได้ร่วมกับทีมงานอสม.บ้านหนุนเหนือใด้เข้าร่วมคัดกรองพ่อค้าแม่ขายต่างหมู่บ้านต่างอำเภออย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19) ของอำเภอ ของตำบล/หมู่บ้านที่ในขณะนี้จังหวัดแพร่ได้มีผู้ติดเชื้อขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในล่าสุดของข้อมูลในวันที่4พฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1รายเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น78ราย ดังนั้นทางทีมศปก.ตำบลบ้านหนุนและทีมอสม.จึงได้คุมเข้มควบคุมตามมาตรการของอำเภอสอง ตลอดถึงมาตรการของตำบล/หมู่บ้าน อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันให้อำเภอสองผ่านพ้นวิกฤติไปด้วย 0 ราย ตามการป้องกันของทุกฝ่ายให้อำเภอสองปลอดภัยจากเชื้อไวรัโคโรน่า(โควิด19) นี้ไปด้วยดีโดยมี นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ได้ออกตรวจตราตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกศูนย์ปฎิบัติการทุกตำบลทุกหมู่บ้านมาโดยตลอดไม่มีแม้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ออกเยี่ยมเยือนประชาชนมาด้วยดีอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน

             ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts