รอง กอ.รมน. มอบข้าวสารให้กาชาดสิงห์บุรี

รอง กอ.รมน. มอบข้าวสารให้กาชาดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ (3 พฤษภาคม 2564) พันเอกชายชนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นตัวแทนของนายวุฒิรักษ์ เตชะพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จี.เอ.เอเอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด มอบข้าวสารให้กับนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ตัน หรือถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง มูลค่า 35,000 บาท เพื่อให้ไว้ในการประกอบกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ในการมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือผู้ที่ยากจนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งก็มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการส่งมอบในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอก 3 ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทุกคน ทั้งบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มที่เสี่ยงต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มอบให้นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี นำสิ่งของจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ไปมอบให้สื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบ ที่กักตัวอยู่บ้านไปแล้วจำนวน 22 ชุด

ขอขอบคุณ​ภาพ​/ข่าว

คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์

นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

กรรณิการ์​  บุญ​หลง​ รายงาน

Related posts