ชุมพร ผู้ว่าฯชุมพรขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยทำ รพ.สนาม ยืนยันปลอดภัยใช้มาตรฐานสาธารณสุข

ชุมพร ผู้ว่าฯชุมพรขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยทำ รพ.สนาม ยืนยันปลอดภัยใช้มาตรฐานสาธารณสุข

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลกรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารสุข เจ้าหน้าที่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ทั้ง ด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค การจัดทำข้อมูลประวัติผู้ป่วยและเวชระเบียน การจัดเตรียมบุคลากร กำลังคนทีมสหวิชาชีพ ด้านการรักษา เวชภัณฑ์ยา วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการส่งต่อผู้ป่วย ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนด้านการรักษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าใจระบบและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของทางราชการที่ร่วมกันทุกภาคส่วน ตลอดจนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนชาชุมพร ที่ได้ระดมทุนร่วมด้วยช่วยกันจัดทำโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสูงสุด

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเป็น “ชุมพรีทม” ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวชุมพร ที่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ การจัดเตรียมทำโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรนั้นเราให้เวลาแค่ 1 สัปดาห์ มีความคืบหน้าไปมาก แม้ว่าตอนแรกเราจะกำหนดเปิดใช้ต้นเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคของจังหวัดชุมพร ยังสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี และโรงพยาบาลหลักก็ยังรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด จึงไม่ให้เร่งร้อนกันมากจนเกินไป ขอให้จัดทำตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก เพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงว่างสำหรับดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคโควิดหรือโรคอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรักษาที่โรงพยาบาล เราจะไม่ยอมให้พี่น้องชาวชุมพรที่ป่วยแล้วไม่มีเตียงในโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด ขอให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรมั่นใจว่าเราจะทำโรงพยาบาลสนามตามมาตรฐานด้านการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุขให้ได้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้กล่าวขอบคุณ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร และพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ” ขอยืนยันว่าด้วยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และการบริหารงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร การตั้งโรงพยาบาลสนามนี้เราทำตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของให้ท่านเชื่อมั่นได้เลยครับว่า เชื้อโรคที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามจะไม่เล็ดรอดออกไปสู่ชุมชนโดยเด็ดขาด ท่านอยู่รอบโรงพยาบาลสนามก็จะมีความปลอดภัยเท่ากับพี่้น้องประชาชนที่อยู่รอบโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอให้ทุกท่านมั่นใจ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเสียสละเพื่อชาวชุมพรทั้งจังหวัดครับ”

ด้าน นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โรงพยาบาลสนาม จะเป็นเข้ามาเติมเต็มระบบการรักษาผู้ป่วยโควิดจังหวัดชุมพรทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้มาตรฐานของกรมการแพทย์ มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุกอย่างจะมีความพร้อมในด้านมาตรฐานการรักษา และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทำให้เรามั่นใจในระบบการรักษาโควิด-19 ของจังหวัดชุมพร 100 %

ขณะที่ นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เราได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาโดยตลอด ดั้งนั้นเราจึงพร้อมสนับสนุนในด้านงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ซึ่งงบประมาณที่เราได้สนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร จะสร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องชาวชุมพร และไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่

นอกจากนี้ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้าน จนทำให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรเกิดขึ้นในครั้งนี้ ด้านการรักษาความปลอดภัย พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) ก็ได้สนับสนุนกำลังพลของ มทบ.44 ในการเตรียมสถานที่ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร เช่นเดียวกับตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร เปิดเผยว่า ได้จัดกำลังพลเข้ามาดูแลในพื้นที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรในวงรอบชั้นนอก ส่วนด้านในก็มีระบบ CCTV มีการแบ่งเป็นโซนชาย-หญิง พร้อมกับทีม กอ.รม.ดูแล เชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน ขณะที่ นายสุริยา น้ำเงิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เปิดเผยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขระบบสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการจัดตั้งเตียงผู้ป่วย ตอนนี้ดำเนินการเกือบ 100 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พ.ค.นี้ ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts