นายก อบจ.พิจิตรยืนยันพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนปราบโควิด

นายก อบจ.พิจิตรยืนยันพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนปราบโควิด

วันที่ 3 พ.ค. 64 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกับ นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 70 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย จึงทำให้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวม 64 ราย ซึ่งจากการประชุมร่วมกัน นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด ดังรายการต่อไปนี้คือ
1.รถโมบายสำหรับเก็บเชื้อสวอฟ จำนวน 2 คัน
2.ตู้เก็บเชื้อสวอฟจำนวน 3 ตู้
3.น้ำยาสวอฟ(VTM) จำนวน 10,000 ชุด
4.ชุดป้องกันโควิด (PPE) จำนวน 100 ชุด
5.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนจำนวน 5 เครื่อง
6.เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 5 เครื่อง

ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่ายมีมติเห็นด้วยว่า อบจ.พิจิตร ควรให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดพิจิตรทั้งนี้เพื่อจะได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อสุขภาพของชาวจังหวัดพิจิตรให้รอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts